Základní škola >> Školní družina

Informace pro rodiče žáků navštěvující školní družinu

1. Provoz ŠD je od 11.40 do 16.00 hodin.

2. Zápisní lístek je nutno odevzdat pečlivě vyplněný z obou stran.

3. Poplatek za ŠD činí 150,- Kč měsíčne na dítě. Poplatky za ŠD se hradí u p. Černochové k 15. dni daného měsíce.

4. Žádáme rodiče, aby v případě nepřítomnosti dítěte ve ŠD informovali vychovatelku.

5. Jakékoliv sdělení pro vychovatelku popř. písemnou omluvenku pište dítěti do školního deníčku.

6. Nedávejte dětem do ŠD drahé věci a hračky. Za případnou ztrátu neručíme.

7. Je vhodné vybavit dítě starším oblačením určené hlavně k pobytu venku, které si uschová ve školní šatně v pytlíku. Doporučujeme vše řádně podepsat nebo označit.


Jen si děti všimněte, co je krásy na světě...

Školní družina

 • Tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.
 • ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování.
 • Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.
 • Do školní družiny přicháejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelky Mgr. Zuzany Krchňákové
 • Oddělení se naplňuje do počtu 25 žáků.
 • Činnost ŠD probíhá ve třídě určené pro školní družinu.
 • Provoz družiny je od 11.40 do 16:00 hodin.
 • Snažíme se společně s žáky vytvářet hranice správného chování. Snažíme se je oceňovat, dáváme prostor pro jejich názor a řešení ve věcech, které se jich týkají.

 

Podzim

 • Seznámení dětí s prostředím ve školní družině a s pravidly bezpečnosti při pohybu a činnostech v ŠD.
 • Vycházky - upozornění na nebezpečí otravy při sběru a konzumaci plodů a bobulí.
 • Orientace v okolí školy.
 • Pozorování změn v přírodě
 • Sběr přírodnin do PV a VV.                                       
  http://www.zsjarcova.cz/admin/obrazky/drak.jpg
 • Míčové hry a soutěže na hřišti a v tělocvičně.
 • Podzimní výzdoba školní družiny a školy.

 

Září

 • Seznámení s prvňáčky.
 • Beseda na aktuální téma, poučení o bezpečnosti, zásady slušného chování.
 • ,,Naše školní družina" - seznámení s prostory družiny, sebepoznávací hry.
 • Vycházky do okolí.
 • Sportovní a závodivé hry.
 • Podzimní výzdoba školní družiny.
 • ,,Pohádkové odpoledne" - vyprávění pohádek podle obr. osnovy, řazení obrázků podle děje pohádky.
 • ,,Písničkové hádanky" - poznej písničku podle obrázku a podle melodie
 • Výtvarné podzimní tvoření
 • Soutěže ve skládání puzzle.
 • Sportovní utkání ve stolním fotbale.
 • Soutěž ve skládání papíru.
 • Beseda: ,,Bezpečně přes silnici"

 

Říjen

 

 • Barevný podzim - vycházky do přírody, sběr přírodnin.
 • Podzimní vyrábění z přírodnin
 • Beseda - Já a můj kamarád.
 • Sportovní odpoledne - fotbalové utkání na hřišti.
 • Tvoření a zdobení draků - chystáme se na drakiádu.
 • Soutěž o nejkrásnějšího draka - malování obličeje.
 • Zpívánky - soutěž ve zpěvu.
 • Překážkový běh - sportovní odpoledne, zdolávání překážek v přírodě.


Listopad

 • Beseda na téma známá přísloví a jejich význam.
 • Pouštění draků
 • Lektorský program - zámek Kinských ve Valašakém Meziříčí - Krása v dřevě ukrytá
 • Tématické hry a soutěže
 • Podzimní výzdoba Školní družiny
 • Poznávací vycházka do okolí - bezpečně na silnici
 • Mikulášské tvoření
 • Vánoční jarmarkZima

Prosinec

 • Tvoření adventní výzdoby
 • Beseda na téma -Vánoční tradice
 • Hudební vánoční koncert - vystoupení žáků naší školy (hra na klavír, kytaru a flétnu)
 • Vánoční turnaj ve stolním fotbalu
 • Zpěv vánočních koled
 • Poslech vánočních koled - CD
 • Vánoční výzdoba Školní družiny


 Leden

 • Soutěž ,,Nejkrásnější stavba ze sněhu"
 • Vyrábíme dárečky pro děti, ktré se chystají k zápisu do 1. ročníku
 • Zimní výzdoba naší drižiny
 • Hrajeme si a sportujeme na sněhu
 • Výroba masek ,, Karneval"
 • Soutěžíme - kvízové otázky a odpovědi
 • Připravujeme se na recitační soutěž


Únor

 • Recitační soutěž
 • Stavíme a vyrábime - ,,Dřevěné městečko" - stavby z dřevěných kostek, výroba postaviček z tvrdého kartonu
 • Tvoření karnevalových masek
 • Besda na téma:,,Zdraví a správná výživa"
 • Soutěž ve hře ,,Pexeso"
 • Vycházka do zimní přírody
 • Čtení na pokračování - Bajky

 

 

 Jaro

Příroda se probouzí, znaky jara, pozorování přírody. Kvízy, doplňovačky.

Tvoření jarní výzdoby.

vycházky do jarní přírody.

Naučné programy zaměřené na jarní tématiku, přírodu.

Jarní tradice.

Sportovní hry v přírodě.

Čtení knih o přírodě.


Březen

 • beseda ,,Moje nejoblíbenější kniha"
 • Lektorský program: Tajemný svět hmyzu
 • Soutěž o nejlepšího vypravěče
 • Soutěžní hudební kvíz
 • Sportovní hry v přírodě
 • Velikonoce a tradice - význam
 • Velikonoční tvoření
 • Jarní výzdoba ŠD
 • Dokončení výroby kulis k divadelnímu představení ,,Zajíčkova chaloupka"
 • Zpěv jarních písní, hra na flétnu
 • Čtení bajek a pohádek


Duben

 • Beseda na téma: ,,Velikonoční zvyky a tradice"
 • Dopravní soutěže: Kvízy a rébusy
 • Jarní výzdoba školní družiny
 • Bezpečně na silnici - vycházka do okolí
 • Ukliďme svět - chceme čisté prostředí
 • Den knihy - kniha je můj kamarád, knihy čtu rád - projekt

Kěten

 • Výroba dárečků pro maminky
 • Prohlížení fotografii - moje rodina
 • Den matek - posezení s maminkami, vystoupení - zpěv písní, hra na flétnu, tanec. recitace
 • Hudební soutěž
 • Vycházka do přírody - pozorování rostlin a živočichů
 • Beseda na aktuální téma
 • Soutěživé hry v přírodě
 • Výtvarné činnosti - kresba na sklo - obrázky na oknoL É T O

 • Znaky léta, pozorování letní přírody, pobyt v lese
 • Čtení knih o lesnich zvířatech
 • Orientační běh v přírodě
 • Poznávání plodů, pozorování růstu a změn u rostlin
 • Besedy s letní tématikou
 • Hurá prázdniny!

Červen

 • Soutěživé hry v přírodě
 • Beseda na téma - Můj mazlíček
 • Výtvarná soutěž - Moje kočičk
 • Letní výzdoba družiny
 • Hra na flétnu - My jsme žáci 3. B
 • Poslech CD - letní písničky, zpěv prázdninových písniček
 • Úklid hraček v družině


H U R Á    P R Á Z D N I N Y !

Krásné pohodové prázdniny vám všem přeje

p. uč. Zuzka Krchňáková


 

 

 
 

Úterý 04.08.2020   
Dnes má svátek Dominik