Základní škola >> Aktuality

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Rok se s rokem sešel a my jsme se v pondělí 4. září 2017 v naší školičce opět po prázdninách setkali na slavnostním pasování prvňáčků. Toto datum v nás vyvolává  radost, očekávání, vzrušení, napětí a možná i zvědavost. Tradičně jsme se shromáždili v I. třídě , kde nás uvítala paní ředitelka a paní třídní učitelka. Poté proběhl samotný akt pasování , tentokrát nám do 1. ročníku nastoupilo 7 prvňáčků. Daný úkol zvládli na výbornou, vůbec se nestyděli a počáteční nejistotu vystřídala radost z nových kamarádů a poznání nových věcí. Všichni odcházeli spokojeně domů plní nabytých dojmů a radosti. Poděkování patří také panu starostovi Veselému, který se pravidelně prvního školního dne účastní a vítá nové žáčky.

Po předání drobného dárečku, pamětního listu a ostatních věcí také paní učitelky popřály šťastné vykročení a spoustu hezkých zážitků.

Školička zářila čistotou a krásnou výzdobou, za což moc děkuji paní domovnici, paní asistentce a paním učitelkám.

Přeji všem našim dětem, žákům, rodičům, paním učitelkám i ostatním pracovníků školy, ať nám všem odpočinutí po prázdninách , spokojenost a dobrá nálada vydrží co nejdéle. Ať je ten nový školní rok úspěšný a pohodový.

                                                                                 Eva Janišová

________________________________________________________________________________________

 

Den stromů v zámku Lešná

 

Dne 27.9. 2017 jsme se vypravili na lektorský přírodovědný program do zámku v Lešné, abychom se dozvěděli něco o významu stromů pro člověka.

 Hry, aktivity a poznávání stromů měly za cíl uvědomit si význam stromů pro celé lidstvo.Na třech stanovištích žáci poznávali konkrétní stromy z různých úhlů pohledu. Poznatky se týkaly například mytologie, léčivých účinků nebo využití dřeva vybraných stromů. Součástí jednotlivých stanovišť byla také ochutnávka, čichové poznávání nebo kreativní tvoření.

 1. stanoviště - LÍPA

 Babka kořenářka seznámila žáky s naším národním stromem a jeho léčivými účinky. Cesta bludištěm nás dovedla k šálku lipového čaje. Poznávali jsme typickou vůni a chuť tohoto čaje.

 2. stanoviště - JASAN

 Pohádkovým vyprávěním byl představen strom s bohatou mytologií, při kterém si děti zároveň upevnily pojmy jako kořeny stromu, kmen, koruna stromu. Čekalo na nás i  tvořivé překvapení a dozvěděli jsme se, co všechno se vyrábí z jasanového dřeva.

 3. stanoviště - JAVOR

 Seznámili jsme se s různými druhy javoru z různých koutů světa (Evropy, Asie, Ameriky). Děti poznávaly prostřednictvím hry tvary listů a tvořily zahrádku. Zájemci měli možnost ochutnat javorový sirup. Chutnal jako karamel a děti si jeho chuť oblíbily.

 Na záběr jsme se prošli zámeckou zahradou, kde jsme hledali známé stromy a sbírali barevné podzimní listy a přírodniny. Odjížděli jsme s pocitem, že jsme zase o něco moudřejší,  a že stromy ke svému životu skutečně potřebujeme.

Zuzana Krchňáková

učitelka ZŠ

________________________________________________________________________________________________________________

 

Drakiáda na Krplově - 16.10. 2017

Jelikož se naší škole už několik ročníků  nepodařilo uskutečnit pořádnou Drakiádu , ať už  z důvodu špatného počasí nebo na fotbalovém hřišti nefoukal vítr, rozhodli jsme se tentokrát pouštět draky na kopci na Krplově. A skutečně - počasí  ten den přálo, sluníčko nádherně svítilo a hřálo,a my se odpoledne vydali  na kopec  i se svými draky a dráčky. Vítr byl na pouštění draků naprosto úžasný, a tak se nad kopcem najednou vzneslo mnoho pestrobarevných draků, kteří směřovali vysoko k oblakům.Nejen děti, ale i dospělí, kteří se vrátili do svých dětských let, pobíhali společně s dětmi s vysoko létajícími draky. Všichni byli naprosto spokojení, každý účastník dostal sladkou odměnu a po vyhodnocení nejlepších dráčků jsme se zase spokojeně vydali ke svým domovům s pocitem perfektně vydařené akce.

Eva Janišová

ředitelka školy

________________________________________________________________________________________-


 

Už je tu zas adventní čas... aneb Školní vánoční jarmark již posedmé

 

Ač se to zdá neuvěřitelné,jak  čas velmi rychle letí l a už je tu opět adventní čas... Stalo se již tradicí, že se toto období  snažíme zpříjemnit všem občanům obce  Jarcová  Školním  vánočním jarmarkem. Lidé si tak mohou nakoupit  adventní věnce nebo drobné dárečky pro své nejbližší  a přátele. Nejde však jen pouhé prodávání, ale  především o celkovou atmosféru této akce.

 Letošní jarmark uvítal první návštěvníky  vystoupením žáků  zdejší školy tak , aby  všechny naladil do této slavnostní atmosféry  vystoupením žáků dramatického kroužku nazvaného Už je tu zas adventní čas... pod  vedením p. uč. Krchňákové .

Poté se návštěvníci mohli věnovat nakupování dárečků s vánoční tématikou.

 Pro dokreslení  slavnostní atmosféry nesměl chybět již tradiční svařáček, jehož vaření se ujaly jak členky sociální a kulturní komise nahoře v sále, tak i hasiči před branami hasičské zbrojnice.

 Tak jako každým rokem nesmělo chybět něco dobrého k zakousnutí -  zabijačkové pochoutky, sladké zákusky nebo výborné slané pečivo. Vše napekly ochotné  maminky a přátelé školy.

 A tak tady opět společně pobesedovali všichni - staří i mladí, kteří  si chtěli společně zpříjemnit odpoledne.

 ejvíce se však rozzářily oči dětem i všem přítomným, když se v 18, 00 hodin  rozsvítil  krásný vánoční stromeček, který bude tuto slavnostní atmosféru připomínat celý sváteční čas. Za stromeček tentokrát děkujeme panu Šulovi.

 Celou atmosféru příjemně doplnila ještě hudební skupina OK COUNTRY, které bychom tímto chtěli  rovněž poděkovat za umocnění  těchto slavnostních okamžiků.

 Dík  patří i všem návštěvníkům, kteří  svou koupí přispěli  dětem na jejich školní akce , kulturní i sportovní vyžití.

 A velké poděkování  také patří všem, kteří nám pomohli s organizací této tradiční akce:

  • všem hasičům a ostatním lidem, kteří se postarali o vánoční stromek, pomáhali se zabijačkou, přípravou sálu a mnoha dalšími organizačními věcmi
  •  členkám sociální komise, které se podílely na přípravě a prodeji svařáku
  • pánům, kteří jako každoročně i letos připravovali svařák před hasičárnou
  • rodičům, kteří se podíleli na přípravě občerstvení (a že jich letos bylo opravdu hodně) a také samotném prodeji, přípravě a úklidu sálu

 Těší nás, že se na této akci setkalo  mnoho lidí nejen z naší obce  a doufáme, že na toto pěkně prožité odpoledne budeme  všichni  vzpomínat nejen o Vánocích, ale i po celý rok.

Eva Janišová

 ředitelka školy


 

 
 
 

Úterý 04.08.2020   
Dnes má svátek Dominik